มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก

"เสาร์สนุก สุขหรรษา  Kids Inspiration" ครั้งที่ 7 หัวข้อ "พาคุณแม่สุขสันต์" กับกิจกรรมสร้างสรรค์การ์ดวันแม่ และนิทานวันแม่


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมจิตอาสา “


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย"

วันที่ 26 ก.ค.61เวลา 09.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติจัดบรรยายทางวิชาการ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"

วันที่ 24 ก.ค.61 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration" โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 100 คน เป็นชาย 44 คน เป็นหญิง 56 คน อาจารย์ผู้หญิง 5 คน รวม 105 คน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages