ปิดบริการ 12 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขออภัยในความไม่สะดวก