หน้าหลัก

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับบุคลากร

จากเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน 45 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการบริการผู้ใช้


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ที่มาศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร KONGJU NATIONAL UNIVERSITY, Republic of Korea ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมจำนวน 50 คนฃ

มาทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตามนโยบายลดเวลาเรียน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00น. นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม และนางศศิกานต์ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages