ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
ขออภัยในความไม่สะดวก