เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำราชอาณาจักรไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำราชอาณาจักรไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 4 มีนาคม 2563​ เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช ให้การต้อนรับ Ms. Ina MARCIULIONYTE เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ