ผอ.สำนักงานหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ประจำอาเซียน และผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

ผอ.สำนักงานหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ประจำอาเซียน และผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 – 11.00 น.นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Dr.Carol Mitchell ผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นายกิติพงษ์ สุ่นประเสริฐ ผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ