ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 -11.30 น. อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการงานห้องสมุด