กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 4

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 4

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 โดยได้เชิญ    คุณทราย อินทิรา เจริญปุระ มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และการสร้างสรรค์ผลงานเขียน "3 วันดี 4 วันเศร้า" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ มอบของที่ระลึกและร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ