หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสิ้น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก "เสาร์สนุก สุขหรรษา  Kids Inspiration" ครั้งที่ 7...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย"


การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" วันที่ 26 ก.ค.61เวลา 09.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"


โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration" วันที่ 24 ก.ค.61 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561เรื่อง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 คน เป็นชาย 44 คน เป็นหญิง 56 คน อาจารย์ผู้หญิง 5 คน รวม 105 คน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10


อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ(นางสาวกนกอร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ


มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561เวลา 13.15 - 15.50 น.คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และการบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชม ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน


พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) รองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์"


โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร นางประนอม คลังทอง กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"


โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย" วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9


กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 9.00 - 10.30 น. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ​
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง


โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล”


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล” วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61) วันที่ 8 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61) วันที่ 7ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61) วันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages