หน้าหลัก

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี


ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ


ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และคณะผู้บริหารฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน 230 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก


โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ครูและนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน ๑๐ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นำครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 7 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบสารนิเทศ งานห้องสมุด...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ จาก University of Culture ประเทศเวียดนาม จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.00 น. คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน จำนวน 5 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 -16.30 น. คุณ Gabriele Sander ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศและห้องสมุด พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2)


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำคณะครู 4 ท่าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60 จำนวน 47 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ


กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ส่งผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาวิจิตร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษารายวิชา 2206211 สารสนเทศในบริบทสังคม จำนวน 10...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2561 บ้าน บ. ใบไม้ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์) นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม หอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสาร โบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์


คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ - ๑๒.๒๐ น. ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -14.30 น. หอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยในการแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages