ขอเชิญชมนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงแผ่นเสียงและเครื่องเล่นในยุคต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ