ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 27 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 27 สิงหาคม 2565
เนื่องจากจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร
ขออภัยในความไม่สะดวก