หน้าหลัก

กิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


กิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ สำรวจเอกสารโบราณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 18  ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรจากห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ NLT Smart library...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. บุคลากรจากห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การบรรยายและเสวนาวิชาการเรื่อง"ครบรอบ 150 ปี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"


การบรรยายและเสวนาวิชาการเรื่อง"ครบรอบ 150 ปี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 2


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

งานแถลงข่าว "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" โครงการช้อปช่วยชาติรายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 2 ครั้งที่ 2


กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ NLT Edutainment ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ จัดเสวนาในหัวข้อ “130 ปี พระยาอนุมานราชธน และ 50 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ


บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบผ้าแลคซีน และหนังเทียม จากบริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๑๓ ม้วน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก”


พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก” วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต นำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด


สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11. 00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบหนังสือสมุดภาพ ZHENG HE จำนวน 141 เล่ม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาตินำบุคลากรในสังกัด จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61


กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. หอสมุดดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับและนำชมคณะข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 26พฤศจิกายน 2561วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดย พระมหาสมภพ สมฺภโว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นำนักศึกษาช่างฝีมือลายรดน้ำจำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00-15.00น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 พบและพูดคุย กับคุณแหม่ม-วีรพร นิติประภา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ พาคณะนักเรียน นักศึกษาจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและโรงเรียนแกลง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า