ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. คุณชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยาการสารสนเทศและการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชม