ประกาศปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์

ประกาศ !! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หอสมุดแห่งชาติปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์
เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีหอสมุดแห่งชาติ) และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ขออภัยในความไม่สะดวก