กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “ถนนเด็กเพลิน Learning Is Fun” โดยมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเล่มนี้ที่หนูอยากอ่าน, บิงโก...ดนตรีไทย ประทับใจคนทั่วโลก, ปิงปองนำโชค, Soft Power...ทั่วไทยกระชากใจคนทั่วโลก,  จิ๊กซอว์...อิ่มอร่อยทั่วไทยมัดใจคนทั่วโลก, Shoot Out…การละเล่นไทยให้ทาย,  พิพิธภัณฑ์สัญจร...ชาติพันธุ์หรรษา และการแสดงบนเวทีชุด “ระบำดอกบัว” และ “มองนานๆ” ทั้งนี้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานได้รับของขวัญของรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกลับบ้านทุกคน