พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9”

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” ประกอบด้วยการจัดแสดงองค์ความรู้จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ 12– 31 ตุลาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ