ปิดบริการ 5 ธันวาคม 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขออภัยในความไม่สะดวก