หน้าหลัก

สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"


สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า โดยมีนายอิทธิพล...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun"


        วันที่ 16 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ ​รองอธิบดีกรมศิลปากร​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun" โดยมีนางสาวกนกอร​ ศักดาเดช​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงาน​ มีนักเรียน ครู​ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน​ ณ​...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค"


วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้มีข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีประมาณ 40 คน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ      ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพฯ


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะนักภาษาโบราณได้สำรวจ จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกบริเวณฐานทับเกษตรขององค์พระประธาน จำนวน 1 รายการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงาน ณ ห้องบริการเอกสารโบราณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 16 คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของห้องบริการเอกสารโบราณ เพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคสนามจากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ นำคณะบรรณารักษ์และผู้แทนบริษัท FUTURENURI จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้นำคณะบรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาแห่งประเทศเกาหลี จำนวน 3 ท่าน และผู้แทนบริษัท Futurenuri จากประเทศเกาหลี จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 35 ท่าน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวต้อนรับและนำชม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทร์โชติ) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระภิกษุสงฆ์วัดเทวราชกุญชร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT SMART LIBRARY


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT Smart Library ได้เปิดให้เข้าชมและใช้บริการพื้นที่ Smart Library ที่ปรับปรุงใหม่ บริการการอ่านผ่านแท็บเลต และสนุกสนานกับกิจกรรม Board Game มากมายโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

รับมอบหนังสือมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)


วันที่10 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือจาก นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ ทายาทและผู้แทนของมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ผู้มอบ หนังสือจากห้องสมุดส่วนตัวของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) จำนวน 14 กล่อง ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากรและนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์ นักศึกษา จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณของ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จำนวน 7 คน เข้าศึกษาการให้บริการและการจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งการซ่อมแซม และการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น. คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชม #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาและการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทรงศิลา ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 55 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562


โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย


กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages