ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 100 คน เป็นชาย 44 คน เป็นหญิง 56 คน อาจารย์ผู้หญิง 5 คน รวม 105 คน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ครั้งที่ 6 "ดอกไม้จัดใจ สายใยรัก ครอบครัว"


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10

พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ(นางสาวกนกอร ศักดาเดช)  ผู้บริหารกรมศิลปากร และข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561เวลา 13.15 - 15.50 น.คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน

เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษจากประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)

ณ หอสมุดดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) รองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง)

และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า