ปิดบริการ 13-15 กรกฎาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก