ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 3

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "อิ่มบุญอิ่มใจ ขนมไทยไปทำบุญ" ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.