รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 13/07/2024
เช่น 13/07/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
1 NLT67063982 จกกวาฬทีปนี 6
2 NLT67013960 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1 5
3 NLT65093361 ตำราช้างในเอกสารโบราณ 4
4 NLT66033815 สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา 4
5 NLT67063978 จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จุลศักราช ๑๑๗๑ - ๑๑๗๔ 4
6 NLT63041492 นิทานกระทู้ 3
7 NLT61030024 ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง 2
8 NLT61030308 English grammar drills for Thai students book I ชั้นประถมปีที่ 5 2
9 NLT61030514 บทกวีนิพนธ์ของพระศรีมโหสถ 2
10 NLT61050612 พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า และ จดหมายเหตุรายวัน ของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาชิรุณหิศ 2
11 NLT63041488 โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ 2
12 NLT64072911 นิราศลอนดอน และ จดหมายเหตุของหม่อมราโชไทย เรื่องราชทูตไปประเทศอังกฤษ ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีมะเส็ง จุลศักราช 1219 พ.ศ. 2400 2
13 NLT65043152 นิทานสุภาษิต 2
14 NLT65043156 แนวสอนวิชาจรรยา 2
15 NLT65053284 รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม 2
16 NLT65053285 ประชุมโคลงพระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ รวมครั้งที่ 2 2
17 NLT65093369 โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย 2
18 NLT67013965 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 2
19 NLT67063980 จารึกสมัยสุโขทัย 2
20 NLT61030003 เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2 1
53

หน้า