รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 18/04/2024
เช่น 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
61 NLT61061168 ศรีกรุง 23 เมษายน 2475 1
62 NLT61061174 ศรีกรุง 30 เมษายน 2475 1
63 NLT63041455 การจัดสร้างพระโกศจันทน์ ในการพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 1
64 NLT63041473 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1 1
65 NLT63041474 พระบฏและสมุดภาพไทย 1
66 NLT63041484 ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 1
67 NLT63041503 คู่มือภาษาไทย-มะลายู 1
68 NLT63041515 ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่ 1
69 NLT63041523 คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา พร้อมด้วยคำแถลงของพนักงานอัยยการโจทก์ ความอาญา คดีประทุษฐร้ายต่อพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 1
70 NLT63051664 หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1901 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2475 1
71 NLT63062000 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน 1
72 NLT63062001 วิวัฒน์หนังสือไทย 1
73 NLT63062150 ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนต้น 1
74 NLT63062168 ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง 1
75 NLT63062171 รวมนิทาน บทเห่กล่อม และสุภาษิต ของสุนทรภู่ 1
76 NLT63062175 นิราศเมืองเพชร 1
77 NLT63062177 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2 1
78 NLT63072181 หนังสือสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ 1
79 NLT64022642 จักกวาฬทีปนี 1
80 NLT64042651 The Siam Observer. Vol.42., No. 2 (January 5, 1916) 1
20

หน้า