รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 18/04/2024
เช่น 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
21 NLT63072179 สมุดภาพปฤษณาธรรม อ่าน ถ่ายถอด วิเคราะห์ บรรยาย 2
22 NLT63072196 ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พุทธศักราช 2460 - 61 - 62 2
23 NLT65053217 พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 3 2
24 NLT65053277 ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 2
25 NLT65063355 ตำราแพทย์ ทสาตร์ สังเขป 2
26 NLT66093935 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep Historical Park 2
27 NLT66113943 บทละคอนนอก เรื่องคาวี 2
28 NLT61030003 เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2 1
29 NLT61030055 แบบเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา 1
30 NLT61030062 แบบเรียของกระทรวงศึกษา หนังสืออ่านกวีนิพน์เรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ 1
31 NLT61030073 แบบหัดพูดภาษาญี่ปุ่น Japanese conversation 1
32 NLT61030078 แบบเรียนภาษาไทย นิทานอีสป 1
33 NLT61030122 แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย 1
34 NLT61030127 บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 1 1
35 NLT61030128 แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์ 1
36 NLT61030141 ดรุณศึกษา เล่ม 1 1
37 NLT61030159 แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 5 สำหรับประถมปีที่ 6 1
38 NLT61030168 แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง 1
39 NLT61030206 คู่มือลูกเสือ 1
40 NLT61030216 แนวถาม-ตอบชุดอ่านเอาเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก อุตสาหกรรม 1
27

หน้า