ลำดับรหัสบุ๊คไอดีเรื่องจำนวนยืม
1NLT65093361ตำราช้างในเอกสารโบราณ8
2NLT67013964 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 58
3NLT66083933จตุรารักขา6
4NLT67013963 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 46
5NLT67013960 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 15
6NLT61030253แบบเรียนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนพณิชยการ4
7NLT63072194(เวชศาสตร์) เวชชศาสตร์วัณณนา เล่ม 1 (ตำราแพทย์แบบเก่า)4
8NLT66033815สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา4
9NLT61030306เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสภาการศึกษาแห่งชาติทุกวิชา 2504-25053
10NLT63041482ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 13
11NLT63041486เครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา: การแต่งกายยืนเครื่องละครในของกรมศิลปากร3
12NLT65093369โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย3
13NLT66083932ตำราดูลักษณะแมวและนก ฉบับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์3
14NLT61030007การใช้ถ้อยคำในภาษาอังกฤษ How to use the words2
15NLT61030024ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง2
16NLT61030357เพลงดนตรีประวัติศาสตร์2
17NLT61060736Thailand Illustrates ค.ศ. 1953 5 มีนาคม2
18NLT61061148ศรีกรุง 1 เมษายน 24752
19NLT63041483ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 22
20NLT63051856What Color Is Today?2
21NLT63072179สมุดภาพปฤษณาธรรม อ่าน ถ่ายถอด วิเคราะห์ บรรยาย2
22NLT63072196ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พุทธศักราช 2460 - 61 - 622
23NLT65053217พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 32
24NLT65053277ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์2
25NLT65063355ตำราแพทย์ ทสาตร์ สังเขป2
26NLT66093935อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep Historical Park2
27NLT66113943บทละคอนนอก เรื่องคาวี2
28NLT61030003เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 21
29NLT61030055แบบเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา1
30NLT61030062แบบเรียของกระทรวงศึกษา หนังสืออ่านกวีนิพน์เรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ1
31NLT61030073แบบหัดพูดภาษาญี่ปุ่น Japanese conversation1
32NLT61030078แบบเรียนภาษาไทย นิทานอีสป1
33NLT61030122แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย1
34NLT61030127บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 11
35NLT61030128แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์1
36NLT61030141ดรุณศึกษา เล่ม 11
37NLT61030159แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 5 สำหรับประถมปีที่ 61
38NLT61030168แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง1
39NLT61030206คู่มือลูกเสือ1
40NLT61030216แนวถาม-ตอบชุดอ่านเอาเรื่องพระอภัยมณี สามก๊ก อุตสาหกรรม1
41NLT61030254แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 11
42NLT61030290คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย โดยตนเอง1
43NLT61030307รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ1
44NLT61030384ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ ๑ นิราส สุนทรภู่ ๔ เรื่อง1
45NLT61030423ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย1
46NLT61030429บทเพลงปลุกใจ1
47NLT61030432นิราศพระบาทของสุนทรภู่1
48NLT61030443การศึกษาและประเพณีไหว้ครูและระเบียบการของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร1
49NLT61030446ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด1
50NLT61030452บทละคอนเรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาต่อนก1
51NLT61030464โคลงนิราศสุพรรรณ ของสุนทรภู่ฉบับสมบูรณ์1
52NLT61030477การศึกษาและประเพณีไหว้ครู1
53NLT61030480ศิลปกรรมสมัยทวารดี1
54NLT61030489พิธีไหว้ครูและตำราครอบโขนละคอน1
55NLT61060762Thailand Illustrates ปี 195 นายกรัฐมนตรีไทยไปรอบโลก1
56NLT61060763Thailand Illustrates ปี 1955 พระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภา1
57NLT61061147ศรีกรุง 31 มีนาคม 24751
58NLT61061149ศรีกรุง 3 เมษายน 24751
59NLT61061150ศรีกรุง 4 เมษายน 24751
60NLT61061151ศรีกรุง 5 เมษายน 24751
61NLT61061168ศรีกรุง 23 เมษายน 24751
62NLT61061174ศรีกรุง 30 เมษายน 24751
63NLT63041455 การจัดสร้างพระโกศจันทน์ ในการพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี1
64NLT63041473สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 11
65NLT63041474พระบฏและสมุดภาพไทย1
66NLT63041484ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์1
67NLT63041503คู่มือภาษาไทย-มะลายู1
68NLT63041515ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่1
69NLT63041523คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา พร้อมด้วยคำแถลงของพนักงานอัยยการโจทก์ ความอาญา คดีประทุษฐร้ายต่อพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 81
70NLT63051664หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1901 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 24751
71NLT63062000สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน1
72NLT63062001วิวัฒน์หนังสือไทย1
73NLT63062150ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนต้น1
74NLT63062168ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง1
75NLT63062171รวมนิทาน บทเห่กล่อม และสุภาษิต ของสุนทรภู่1
76NLT63062175นิราศเมืองเพชร 1
77NLT63062177สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 21
78NLT63072181หนังสือสมุดภาพสัตว์หิมพานต์1
79NLT64022642จักกวาฬทีปนี1
80NLT64042651The Siam Observer. Vol.42., No. 2 (January 5, 1916)1
81NLT64052763แบบอักษรโบราณ ฉบับนักเรียน นักศึกษา1
82NLT64072880นิราศเมืองเพชร1
83NLT64072896พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ1
84NLT64072905ประชุมกลอนสุภาษิตสุนทรภู่1
85NLT64082929คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย1
86NLT64082939บันทึกผลงานของรัฐบาลจอมพลป1
87NLT64123075ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม1
88NLT65013085ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๑1
89NLT65013087ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๒1
90NLT65013112หนังสือว่าด้วยอำนาจผี และผีหลอก1
91NLT65013120 บทฝึกนิสสัยของสตรีสยาม1
92NLT65013123จินดามณี เล่ม ๑ - ๒1
93NLT65043173นามานุกรมชื่อบุคคล1
94NLT65043174ว่าด้วย สุกรแลบายศรี1
95NLT65053215พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 11
96NLT65053216พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 21
97NLT65053239ตำรายาพิเศษ1
98NLT65053249สารบาญชีส่วนที่ ๓ คือ ราษฎรในจังหวัด บ้าน หมู่แลลำน้ำ1
99NLT65053250สุขปาฐะ เล่มพิเศษ เรื่องโรคอุจจาระธาตุ1
100NLT65053284รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม1
101NLT65053308 การบำรุงพันธุ์เข้า1
102NLT65063347ตำราลักษณไข้1
103NLT65063349คำชี้แจงการสาธารณสุข ของ นายแพทย์ศุขาภิบาล ในกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล แพนกโรคที่ติดต่อกันได้1
104NLT66013638วชิรญาณวิเศษ เล่ม 8 แผ่นที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ศก 1111
105NLT66023779มหาชาติ1
106NLT66063884สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 24911
107NLT66063886สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 24911
108NLT66073893อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
109NLT66073926สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 24911
110NLT66073931สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 24911
111NLT66093936ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก Si Thep : A Center of Early Civilization in the Pa Sak River Basin1
112NLT66093937หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park1
113NLT66093938ตำราแมว1
114NLT66113941ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก1
115NLT66123949การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข)1
116NLT66123956วชิราวุธานุสรณ์สาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม 2553)1
117NLT67013962 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 31