รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 18/04/2024
เช่น 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
41 NLT61030254 แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 1
42 NLT61030290 คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย โดยตนเอง 1
43 NLT61030307 รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ 1
44 NLT61030384 ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ ๑ นิราส สุนทรภู่ ๔ เรื่อง 1
45 NLT61030423 ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1
46 NLT61030429 บทเพลงปลุกใจ 1
47 NLT61030432 นิราศพระบาทของสุนทรภู่ 1
48 NLT61030443 การศึกษาและประเพณีไหว้ครูและระเบียบการของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร 1
49 NLT61030446 ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด 1
50 NLT61030452 บทละคอนเรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาต่อนก 1
51 NLT61030464 โคลงนิราศสุพรรรณ ของสุนทรภู่ฉบับสมบูรณ์ 1
52 NLT61030477 การศึกษาและประเพณีไหว้ครู 1
53 NLT61030480 ศิลปกรรมสมัยทวารดี 1
54 NLT61030489 พิธีไหว้ครูและตำราครอบโขนละคอน 1
55 NLT61060762 Thailand Illustrates ปี 195 นายกรัฐมนตรีไทยไปรอบโลก 1
56 NLT61060763 Thailand Illustrates ปี 1955 พระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภา 1
57 NLT61061147 ศรีกรุง 31 มีนาคม 2475 1
58 NLT61061149 ศรีกรุง 3 เมษายน 2475 1
59 NLT61061150 ศรีกรุง 4 เมษายน 2475 1
60 NLT61061151 ศรีกรุง 5 เมษายน 2475 1
20

หน้า