รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 18/04/2024
E.g., 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
1 NLT65093361 ตำราช้างในเอกสารโบราณ 8
2 NLT67013964 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 5 8
3 NLT66083933 จตุรารักขา 6
4 NLT67013963 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 4 6
5 NLT67013960 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1 5
6 NLT61030253 แบบเรียนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนพณิชยการ 4
7 NLT63072194 (เวชศาสตร์) เวชชศาสตร์วัณณนา เล่ม 1 (ตำราแพทย์แบบเก่า) 4
8 NLT66033815 สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา 4
9 NLT61030306 เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสภาการศึกษาแห่งชาติทุกวิชา 2504-2505 3
10 NLT63041482 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 3
11 NLT63041486 เครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา: การแต่งกายยืนเครื่องละครในของกรมศิลปากร 3
12 NLT65093369 โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย 3
13 NLT66083932 ตำราดูลักษณะแมวและนก ฉบับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 3
14 NLT61030007 การใช้ถ้อยคำในภาษาอังกฤษ How to use the words 2
15 NLT61030024 ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง 2
16 NLT61030357 เพลงดนตรีประวัติศาสตร์ 2
17 NLT61060736 Thailand Illustrates ค.ศ. 1953 5 มีนาคม 2
18 NLT61061148 ศรีกรุง 1 เมษายน 2475 2
19 NLT63041483 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 2
20 NLT63051856 What Color Is Today? 2
74

Pages