รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 18/04/2024
เช่น 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
81 NLT64052763 แบบอักษรโบราณ ฉบับนักเรียน นักศึกษา 1
82 NLT64072880 นิราศเมืองเพชร 1
83 NLT64072896 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 1
84 NLT64072905 ประชุมกลอนสุภาษิตสุนทรภู่ 1
85 NLT64082929 คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1
86 NLT64082939 บันทึกผลงานของรัฐบาลจอมพลป 1
87 NLT64123075 ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม 1
88 NLT65013085 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๑ 1
89 NLT65013087 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๒ 1
90 NLT65013112 หนังสือว่าด้วยอำนาจผี และผีหลอก 1
91 NLT65013120 บทฝึกนิสสัยของสตรีสยาม 1
92 NLT65013123 จินดามณี เล่ม ๑ - ๒ 1
93 NLT65043173 นามานุกรมชื่อบุคคล 1
94 NLT65043174 ว่าด้วย สุกรแลบายศรี 1
95 NLT65053215 พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 1 1
96 NLT65053216 พระอภัยมณี คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 2 1
97 NLT65053239 ตำรายาพิเศษ 1
98 NLT65053249 สารบาญชีส่วนที่ ๓ คือ ราษฎรในจังหวัด บ้าน หมู่แลลำน้ำ 1
99 NLT65053250 สุขปาฐะ เล่มพิเศษ เรื่องโรคอุจจาระธาตุ 1
100 NLT65053284 รูปและเรื่องเที่ยว : รูปในมณฑลแห่งประเทศสยาม 1
20

หน้า