หน้าหลัก

พิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม"


วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" จัดโดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 27 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เนื่องจากจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักหอสมุดห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดพิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 25 รูป/คน ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "


ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร  และทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้   โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย" วิทยากรโดย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 การเสวนาเรื่อง "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)" วิทยากรโดย อ.มิ่ง ปัญหา และ ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 12 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย"


วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นิทรรศการ เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" นำเสนอประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อีกทั้งยังรวบรวมและจัดแสดงหนังสือแบบไทยของไทยในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต และตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.30 น. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 การเสวนาเรื่อง "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)" วิทยากรโดย อ.มิ่ง ปัญหา และ ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "


วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " วิทยากรโดย พลโทชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการห้องสมุด ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะนำมาพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือคณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปลใบลาน  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย กิจกรรม โดยอธิบดีกรมศิลปากร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ได้มอบให้ นางสาววาสนา งามดวงใจ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ


ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำนวนิยายไทยที่จัดเก็บและให้บริการมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนวนิยายไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายไทยมากยิ่งขึ้น นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาบทบาทของตัวละคร “แม่” ในการดำเนินชีวิตจากนวนิยายไทยเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน  ส่วนที่ 2:...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการการประชุม เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุม เรื่อง  ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค  มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากอธิบดีกรมศิลปากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติกับการบริการประชาชน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย"


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือสมุดไทย และการฝึกปฏิบัติการซ่่อมหนังสือสมุดไทยเบื้องต้น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า