หน้าหลัก

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 26พฤศจิกายน 2561วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดย พระมหาสมภพ สมฺภโว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นำนักศึกษาช่างฝีมือลายรดน้ำจำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00-15.00น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 พบและพูดคุย กับคุณแหม่ม-วีรพร นิติประภา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ พาคณะนักเรียน นักศึกษาจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและโรงเรียนแกลง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. คณะอาจารย์จากชมรมครูเก่าของโรงเรียนบดินทร์เดชา คณะครูเก่าและนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  นำคณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61


กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำอาจารย์และนักศึกษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี


ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ


ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และคณะผู้บริหารฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน 230 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก


โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ครูและนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน ๑๐ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนดรุณสิกขาลัยทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นำครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 7 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบสารนิเทศ งานห้องสมุด...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ จาก University of Culture ประเทศเวียดนาม จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.00 น. คณะผู้เข้าอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58" สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน จำนวน 5 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า