หน้าหลัก

ปิดบริการ 5 ธันวาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ วันที่ 10 และ 12 ธันวาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 10 และ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยมอาคารถาวรวัตถุ หอสมุดปิยมหาราชรฦกและศูนย์นราธิปฯ


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 15.50 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมอาคารถาวรวัตถุ หอสมุดปิยมหาราชรฦกและศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชม ทั้งนี้เพื่อเตรียมการปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการตู้ลายทอง ณ อาคารถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ Digital Collection งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ(การจัดกิจกรรม) งานบริการ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดโครงการนาฏการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565


วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนาฏการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 การแสดงละคร เรื่อง พระหันอากาศ แสดงโดยสำนักการสังคีต ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และคณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย


ในระหว่างวันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IFLA Regional Workshop in Asia –Oceania ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก 34 ประเทศ จำนวน 54 คน และในโอกาสนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ Ms. Barbara Lison...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้เข้าร่วมประชุม The 16th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and 21st COLLNET Meeting 2022 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชา


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.45-13.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม The 16th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and 21st COLLNET Meeting 2022 จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ในโอกาสที่มาทัศนศึกษาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมไทย
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 1


วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง "Kids Inspiration กระทงสวยด้วยมือหนู" ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 16-18 พฤศจิกายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันหยุดราชการในกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 วิทยากรโดย นายพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการหารือทำความร่วมมือกัน ระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร


วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และพานำชมการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องบริการหนังสือหายาก และห้องบริการหนังสือประเทศไทย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิทยากรโดย สมาชิกวง "อ.ส.วันศุกร์" อ.นนท์ บูรณสมภพ และ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์" ดำเนินรายการโดย นายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารโบราณ หนังสือตัวเขียนและจารึก และบริการคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และนำมาบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นักวิจัยจาก University of Malaysia Terengganu เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นักวิจัยจาก University of Malaysia Terengganu และผู้ติดตาม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ Malay Sultanate of Peninsular Malaysia (มาเลเซียตะวันตก) ที่มีให้บริการในหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากรรับมอบหนังสือโบราณ จากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  กรมศิลปากร โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางรักชนก โคจรานนท์) รับมอบหนังสือโบราณภาษาฝรั่งเศสอายุ 133 ปี จาก Ms. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารยูบีซี 2 ถนนสุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงได้ทำความรู้จักกับบริการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 56 นาย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9”


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9”...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การใช้บริการห้องสมุดและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages