ปิดบริการ 13-15 และ 17 เมษายน 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 13-15 และ 17 เมษายน 2566

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก