ปิดบริการ 6 เมษายน 2566

 
สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 6 เมษายน 2566
เนื่องในวันจักรี ขออภัยในความไม่สะดวก