ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. Mr. Sultan Alkaabi  (First Secretary of the Embassy of the UAE Bangkok) และ Ms. Lolita Marie Lundbaek Sirarojanakul  (Executive Assistant to Ambassador’s office) ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการ ณ ห้องสมุดกระทรวงต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบหนังสือ และมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ