หน้าหลัก

พิธีรับมอบหนังสือจากเอกอัคราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (Ms. Suchitra Durai) และคณะ เข้ามอบหนังสือให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาววาสนา งามดวงใจ) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 2203 และห้องหนังสือนานาชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "น้ำอบ น้ำปรุงคลายร้อนต้อนรับสงกรานต์" ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก คุณจรรยา กันทะวงศ์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก คุณจรรยา กันทะวงศ์ จำนวน 1 รายการ โดยมี นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะดำเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บตามหลักวิชาการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal" โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศร์เสียงา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ: คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" วิทยากรโดย นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ณ โถงกลางชั้น1 อาคาร1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 16 กุมภาพันธ์ 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง "พระคเณศร์เสียงา" โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ของ หอสมุดแห่งชาติ เท่านั้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม/ผู้เข้าใช้บริการฯ


กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้บริการข้อมูลทางวิชาการ / ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมศิลปากร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กรมศิลปากร ได้นำไปพัฒนาสื่อ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาบนแหล่งข้อมูลทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ต่อไป สามารถตอบแบบประเมินผ่านการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/3gFSpo8
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน จาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จำนวน 1,214 รายการ โดยมี นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่บันทึกด้วยอักษรขอม ภาษาบาลีและภาษาไทย ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก"


ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก" นิทรรศการที่จัดขึ้นจะนำเสนอและตัวอย่างหนังสือหายากประเภทต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ จัดแสดงหนังสือหายากที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ต่อยอดหนังสือหายากผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal" ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Swmkf51sQA3pdobV9 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก”


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก” ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2565  เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้เรียนเชิญนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน  โดยมีนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ขอเชิญอ่านวารสาร "Unisearch Journal" ผ่านทางเว็บไซต์


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวโดยการสแกน QR Code ด้านล่าง อ่านวารสาร "Unisearch Journal"...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาบุคลากร : การจัดการกับปัญหาและความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์


วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. หอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาบุคลากร : การจัดการกับปัญหาและความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับความรู้ ความเข้าใจ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565


วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.00 -​ 12.00 น หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ในแนวคิด “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด​ และนางสาววาสนา งามดวงใจ​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ​สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นดังกล่าว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565


หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางโปรแกรม Zoom และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ ปูชนียประติมา เทพ พระ เจ้า


กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการ ปูชนียประติมา เทพ พระ เจ้า ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปเคารพ เทพ พระ เจ้า ให้ผู้สนใจได้รับความรู้ และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้                          ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมการบรรยายเรื่อง "การบันทึกเสียงแห่งสยาม"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการบรรยายเรื่อง "การบันทึกเสียงแห่งสยาม" โดยนายพฤฒิพล ประชุมผล (นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย) ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า