สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)"

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าต่อเนื่องตลอด 9 เดือน โดยเน้นการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในงานเทศกาลและบุญประเพณีจังหวัดต่างๆ