Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่าในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่า มอญ และกะเหรี่ยง ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ