สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทต้องไม่ดื่มเหล้า และผู้ที่จะดื่มเหล้าจะต้องไม่ขับขี่