ปิดบริการ 17 พฤษภาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566
เนื่องในวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก