รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 28/06/2024
E.g., 28/06/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
101 NLT61061098 ศรีกรุง 2 กุมพาพันธ์ 2475 1
102 NLT61061114 ศรีกรุง 21 กุมพาพันธ์ 2475 1
103 NLT61061126 ศรีกรุง 7 มีนาคม 2475 1
104 NLT61061143 ศรีกรุง 26 มีนาคม 2475 1
105 NLT63031407 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 1
106 NLT63031410 ไตรภูมิพระร่วง 1
107 NLT63031411 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง 1
108 NLT63031416 นำชมโบราณวัตถุสถาน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1
109 NLT63041440 จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 1
110 NLT63041451 ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1
111 NLT63041470 สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกาย ตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี 1
112 NLT63041477 พระพุทธรูปและพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
113 NLT63041478 กระบวนพยุหยาตรา ประวัติและพระราชพิธี 1
114 NLT63041488 โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ 1
115 NLT63041507 ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง 1
116 NLT63041514 การให้ฤกษ์ฉบับง่าย 1
117 NLT63041530 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 329 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2476 1
118 NLT63051545 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่พิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2476 1
119 NLT63051552 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่พิเศษ วันที่ 22 ตุลาคม 2476 1
120 NLT63051585 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 355 วันที่ 6 ธันวาคม 2476 1
20

Pages