รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 28/06/2024
E.g., 28/06/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
81 NLT61050569 ตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท 1
82 NLT61050615 พิธีเซ่นวิญญาณสู่สุคติของจีน 1
83 NLT61050689 โอวาทของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์ เรื่องมรรยาทของครู 1
84 NLT61050707 (สำมะโนครัว) สัมโนครัว ร.ศ.123 1
85 NLT61060740 Thailand Illustrate ปี 1953 พฤษภาคม 1
86 NLT61060741 Thailand Illustrate ปี 1953 กรกฎาคม 1
87 NLT61060742 Thailand Illustrate ปี 1953 กันยายน 1
88 NLT61060743 Thailand Illustrate ปี 1953 ตุลาคม 1
89 NLT61060744 Thailand Illustrate ปี 1953 พฤศจิกายน 1
90 NLT61060745 Thailand Illustrate ปี 1953 ธันวาคม 1
91 NLT61060782 Thailand Illustrates ปี 1964 พฤษภาคม 1
92 NLT61060783 Thailand Illustrates ปี 1964 มกราคม 1
93 NLT61060875 ไทยเขษม ปี 2 กรกฎาคม 1
94 NLT61060879 ไทยเขษม ปี 2 ตุลาคม 1
95 NLT61060880 ไทยเขษม ปี 2 ธันวาคม 1
96 NLT61060881 ไทยเขษม ปี 2 มีนาคม 1
97 NLT61060892 ไทยเขษม ปี 3 กุมภาพันธ์ 1
98 NLT61060921 ไทยเขษมปี 11 พฤศจิกายน 1
99 NLT61061092 ศรีกรุง 26 มกราคม 2475 1
100 NLT61061097 ศรีกรุง 1 กุมพาพันธ์ 2475 1
20

Pages