รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่

เช่น 22/02/2024
เช่น 22/02/2024
หมวดหมู่ จำนวนยืม
หนังสือหายาก 140
วารสารเก่า 39
หนังสือกรมศิลปากร 36
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 21
หนังสือพิมพ์เก่า 16
NLT We Care 10
National E-Library 8
หนังสือท้องถิ่น 6
เอกสารโบราณ 3
279