รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่

E.g., 24/04/2024
E.g., 24/04/2024
หมวดหมู่ จำนวนยืม
หนังสือหายาก 145
หนังสือกรมศิลปากร 43
หนังสือพิมพ์เก่า 24
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 23
National E-Library 10
เอกสารโบราณ 6
วารสารเก่า 6
NLT We Care 2
259