รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่

E.g., 13/04/2024
E.g., 13/04/2024
หมวดหมู่ จำนวนยืม
หนังสือหายาก 75
หนังสือกรมศิลปากร 23
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 12
หนังสือพิมพ์เก่า 11
วารสารเก่า 4
NLT We Care 2
National E-Library 2
เอกสารโบราณ 1
130