หน้าหลัก

ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล


ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาและการสื่อสาร ในการนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 10 พฤษภาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันพืชมงคล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพธอ.) ขอเชิญร่วมงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)"


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดจัดงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)" (ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดยแนวคิดในการจัดปีนี้คือ "Digital Momentum for the Future" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยภายในงานจะนำเสนอไอเดียพร้อมโซลูชั่นที่น่าสนใจที่จะเป็น Momentum...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เจ้าหน้าที่ระดับสูงหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. Ms. Kate Zwaard, Associate Librarian for Discovery & Preservation Services และ Ms. Hannah Sommers, Associate Librarian for Researcher and Collection Services เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ Head of Library of Congress, Bangkok Office เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะและความเสียสละ โดย นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration


วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชวนชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567


กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน" ผ่านเว็บไซต์ www.thaicivilserviceday.com  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักต่าง ๆ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก นำชมและบรรยายเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล  นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเอกสารโบราณ หมวดตำราเวชศาสตร์และการใช้งานเพื่อการวิจัย ในรายวิชา การสืบค้นองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย  ให้แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนิสิตและคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์  นักภาษาโบราณชำนาญการ เป็นวิทยากรนำชมให้แก่คณะนิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเอกสารตัวเขียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ 2567


วันที่ 4 เมษายน 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ตามนโยบาย Soft Power โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน (MIDA DE SEA HUA HIN) จังหวัดเพชรบุรี    โครงการพัฒนาบุคลากรฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 “สุขกายสูงวัย สุขใจบ้านบางแค” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ 12-16 เมษายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2567  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการป็นกรณีพิเศษ 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) กล่าวรายงาน  ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)


  วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน  ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมหยิบ(แล้ว)หยอด ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 6 และ 8 เมษายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 6 และ 8 เมษายน 2567 เนื่องในวันจักรีและวันหยุดชดเชยวันจักรี
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ทรงพระเจริญ ๕ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages