< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว >

โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ปีที่พิมพ์: 2468
วันที่รับเข้า: 11/05/2022