แดชบอร์ด รายงานประจำเดือน

รายงานการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือน

327

จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด 5 อันดับแรก

รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวด

รายงานสถิติสมาชิกเข้าใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มากที่สุด 5 อันดับ

รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด