หน้าหลัก

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากรและนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์ นักศึกษา จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณของ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จำนวน 7 คน เข้าศึกษาการให้บริการและการจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งการซ่อมแซม และการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น. คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชม #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาและการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทรงศิลา ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 55 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562


โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย


กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"


พิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน" วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน" โดยมี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 10


Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 วันนี้ (3 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี 2562 และกิจกรรม สนุกกับตัวละครโขน-...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย เข้าศึกษาตู้พระธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย เข้าศึกษาตู้พระธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 - 15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย ได้แก่...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันนี้ (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 63 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI)


โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมบรรยาย ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43


ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมบรรยาย ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-15.00 น. นางสาววาสนา งามดวงใจ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ : อักษรไทยน้อย


โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ : อักษรไทยน้อย วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมวิพากษ์องค์ความรู้อักษรไทยน้อย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ เครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด บริจาคเอกสารโบราณแก่สำนักหอสนมุดแห่งชาติ


นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด บริจาคเอกสารโบราณแก่สำนักหอสนมุดแห่งชาติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า