รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 19/06/2024
E.g., 19/06/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
21 NLT64062782 ศิลปากร ปีที่ 10 เล่ม 2 กรกฎาคม 2509 2
22 NLT65013112 หนังสือว่าด้วยอำนาจผี และผีหลอก 2
23 NLT65013120 บทฝึกนิสสัยของสตรีสยาม 2
24 NLT65053270 รายงานพุทธรัตนสภา รัตนโกสินทรศก 125 2
25 NLT65063355 ตำราแพทย์ ทสาตร์ สังเขป 2
26 NLT66073893 อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2
27 NLT66073930 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2491 2
28 NLT66083933 จตุรารักขา 2
29 NLT66123951 ถอดรหัสสู่ความสำเร็จทำงานยุคใหม่’ ปลอดภัยยาเสพติด 2
30 NLT67013961 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2 2
31 NLT61030122 แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย 1
32 NLT61030147 ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง 1
33 NLT61030316 คำแปลจดหมายเหตุวันวลิต 1
34 NLT61030326 เอกสารเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา 1
35 NLT61030405 ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 1
36 NLT61030459 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 1
37 NLT61030501 งานซ่อมสงวนรักษาศิลปโบราณวัตถุ 1
38 NLT61030502 สมุดคู่มือนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 1
39 NLT61050563 ตำราดูลักษณะต่างๆ 1
40 NLT61050615 พิธีเซ่นวิญญาณสู่สุคติของจีน 1
30

Pages